Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 12.01.2007 - Oppdatert: 27.08.2013
ribbemanet350.jpg

Ribbemaneten Mnemiopsis leidyi, ny art i skandinaviske farvann

Mye tyder på at det er ribbemaneten Mnemiopsis leidyi som er observert i våre farvann denne høsten. Selv om denne ribbemaneten kan skape problemer er forutsetningene for maneten her ganske annerledes enn i Svartehavet og Kaspihavet. Temperatur og saltholdigheten i våre farvann er mindre gunstig og den har flere konkurrenter om maten.

Publisert: 19.01.2007 - Oppdatert: 16.07.2009
Hellesoey_fyr_CTDVann170.jpg

Kartlegg miljøkonsekvensane av "Server"-forliset

Havforskingsinstituttet er no i ferd med å kartleggje havmiljøet i området rundt Fedje etter oljeutsleppet frå ”Server”. Forskingsfartøyet ”Håkon Mosby” har samla inn plankton- og vassprøvar frå fleire lokalitetar og djup rett ved, og i områda nær utsleppstaden. Dei har òg teke vassprøvar ved to oppdrettsanlegg sør for Fedje.

Publisert: 04.01.2007 - Oppdatert: 16.07.2009
HB110.jpg

Miljøvernministeren til Flødevigen

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kommer på besøk til Forskningsstasjonen Flødevigen mandag 8. januar. Hun er spesielt interessert i situasjonen når det gjelder tare langs kysten.

Havforskningsinstituttet Flødevigen
Publisert: 08.01.2007 - Oppdatert: 17.02.2009

Parisvatnet: 20-årsjubileum

15. desember 2006 var det 20 år sidan Havforskingsinstituttet Parisvatnet vart opna. 1. februar feirar instiuttet med eit jubileumssemniar på Kystmuseet i Øygarden.

~ Torskeoppdrett gjennom 20 år
Publisert: 29.01.2007 - Oppdatert: 16.07.2009
Hellesoy_kart220.jpg

Server-forliset: Svært lite oljerester i sjøvannet

Vannprøver fra området rundt Fedje viser svært lite rester av olje i sjøvannet. Det er litt forhøyde verdier av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) i overflatevannet rundt havaristen, men nær bunnen er det bare mulig å registrere spor av oljen.