Hopp til hovedteksten
Hellesoey_fyr_CTDVann170.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegg miljøkonsekvensane av "Server"-forliset

Havforskingsinstituttet er no i ferd med å kartleggje havmiljøet i området rundt Fedje etter oljeutsleppet frå ”Server”. Forskingsfartøyet ”Håkon Mosby” har samla inn plankton- og vassprøvar frå fleire lokalitetar og djup rett ved, og i områda nær utsleppstaden. Dei har òg teke vassprøvar ved to oppdrettsanlegg sør for Fedje.

Prøvane frå ”Håkon Mosby” vert no analyserte ved Havforskingsinstituttet sitt kjemilaboratorium i Bergen.

I tillegg til dette er sjarken ”Vikingfjord” leigd inn for å fiske med teiner i utsleppsområdet. Denne fisken skal analyserast for innhald av oljekomponentar i galle, lever og muskel. Resultata frå desse prøvane vert tidlegast klare fredag neste veke.

- Vi må skaffe oss så mykje informasjon som mogleg om konsekvensane av dette utsleppet. Vi har difor omdisponert ”Håkon Mosby” i to dagar for å få samle inn data, seier administrerande direktør Tore Nepstad.

Kart over området

Hellesoy_kart350.jpg

Dei røde ringane på kartet indikerar kor vassprøvane er tekne.
Hellesøy fyr ligg midt i den nedste gule ringen på kartet.