Hopp til hovedteksten
Trygve Gytre demonstrerer velferdsmeteret for fiskeriminister Helga Pedersen.
Foto: Ingunn E. Bakketeig
Utskriftsvennlig versjon

Velferdsmåler i fokus

En strålende opplagt og interessert Helga Pedersen besøkte Havforskningsinstituttets stand på Aqua Nor i dag. Fiskeri- og kystministeren fikk demonstrert den nyutviklede Velferdsmåleren av en stolt havforsker som kunne konstatere at ministeren likte det hun fikk se.

Under årets akvakulturmesse demonstrerer havforsker Trygve Gytre og postdoktor Lars Stien den nyutviklede Velferdsmåleren som er en nedsenkbar undervannsenhet programmert til å måle viktige velferdsparametre i merd.  – Ved hjelp av en radiosender får undervannsenheten beskjed om å gjøre målinger på bestemte dyp, bl.a. måler den saltholdighet, temperatur, oksygen, hvor mye alger som fins (fluorescens) og hvor rent vannet er (turbiditet), sier havforsker Trygve Gytre.  Sammen med forskere og teknikere fra Havforskningsinstituttets Dyrevelferdsgruppe har han utviklet denne Velferdsmåleren som kan komme til å bli et viktig hjelpemiddel for oppdrettere.

En ”ekspertmaskin”

Når undervannsenheten har gjort målingene og kommet opp over vannflaten, sender den dataene til en landenhet som via mobilnettverk sender dataene til en database ved Havforskningsinstituttet. En datamaskin fungerer som en ekspert på fiskevelferd, og vurderer hver enkelt måling som er gjort og om verdiene ligger innenfor den akseptable grensen. Dataene blir deretter tilgjengelig på Internett for avlesning.

Stor interesse

Besøkende på stand D-320 har så langt under messen vist stor interesse for teknologien, foruten ministeren ble en rekke utenlandske aktører begeistret for det fremtidsrettede overvåkingssystemet for oppdrettsmerder. 

Havforskningsinstituttets stand var godt besøkt under messens første dag – en sterkt internasjonalt preget akvakulturmesse med 23 nasjonaliteter representert.
 

 

Les mer

Hvordan står det til i merden?Havforskningsnytt nr. 18 2007

Se også

Velferdsmåleren

Kontaktperson

Forsker Trygve Gytre, tlf. 55 23 85 38

Lars Stien, mob. 472 91 029