Hopp til hovedteksten
Aquagenome_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Konferanse: AQUAGENOME - Genetikk hos fisk og skalldyr

Havforskningsinstituttet deltar i et nytt prosjekt der en skal kartlegge mulighetene for å bruke nye molekylære verktøy innen akvakulturforskning for å videreutvikle den europeiske akvakulturnæringen. 20.-21. september 2007 holdes en minikonferanse på ”Genomics in aquaculture” i Bergen.

Arbeidet i prosjektet skal kartlegge tilgjengelige genomressurser og metoder for oppdrettsarter, identifisere mulige anvendelser av slike verktøy og metoder i akvakulturforskning og i industrien, støtte utveksling av personell og metoder mellom ulike europeiske laboratorier, samt komme med anbefalinger til EU-kommisjonen om framtidige strategier for genomforskning på oppdrettsarter.


 

 

Kontaktperson ved Havforskingsinstituttet:
Forsker Geir Lasse Taranger

Les mer
- i Aquagenome Newsletter

Se også
www.aquaculture-europe.org