Hopp til hovedteksten
seremoni_300.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utviklingssamarbeid med Pakistan

Etter en "Fact-finding mission" til Pakistan i oktober 2005, har Havforskningsinstituttet innledet et utviklingssamarbeid med Marine Fisheries Department i Karachi. Samarbeidet er basert på to prosjekter, "Competence strengthening in fisheries institutions in Pakistan" og "Assistance in planning and implementing a marine fisheries resources survey", som Espen Johnsen og Erling Bakken utarbeidet sammen med pakistanske partnere i januar 2006.

Prosjektene går over tre år og er finansiert av midler fra Norad, øremerket for institusjonssamarbeid. Oppstarten er blitt forsinket, først og fremst på grunn av vansker med å skaffe et survey-fartøy, men også fordi det har tatt lang tid å få diverse formaliteter på plass.

Nå er i det minste formalitetene omkring prosjektene kommet i orden. Det skjedde i Pakistan under et besøk Svein Munkejord og Erling Bakken hadde i mars. Da ble det inngått avtaler mellom Marine Fisheries Departement og Fagsenteret ved Havforskningsinstituttet. Det ble også laget en arbeidsplan for 2007 og en del av prosjektaktivitetene vil nå etter hvert komme i gang.

 

kontakt

Erling Bakken
tlf. 55 23 85 70