Hopp til hovedteksten
Taggmakrell350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Varsling av taggmakrellfangster

For høsten 2007 spår forskere ved Havforskningsinstituttet at fangsten av taggmakrell i norsk sone i Nordsjøen blir i overkant av 60.000 tonn, den største fangsten siden 1995. Beregningene er gjort på grunnlag av innstrømmningen av atlantisk vann til Nordsjøen i vinter.

Halvårsprognoser for fisket

Fisket etter taggmakrell foregår hovedsakelig om høsten i norsk økonomisk sone i den nordlige Nordsjøen og det sørlige Norskehavet. Ettersom fisket ikke er regulert, antar vi at fangstene reflekterer tilgjengelighet og mengde taggmakrell. Beregnet innstrømning av atlantisk vann til Nordsjøen om vinteren har vist seg å ha stor sammenheng med fangst av taggmakrell den etterfølgende høsten i Nordsjøen. Dette har gitt grunnlag for halvårsprognoser for fisket, som rutinemessig har blitt beregnet siden 1996.

vann_fiske350.gif

Modellert total vanntransport for 1. kvartal sørover i Nordsjøen gjennom et snitt fra Utsira til Orknøyene i perioden 1976–2006 og fangst av taggmakrell etterfølgende høst i Nordsjøen.

Varslede fangster stemmer bra med fangstverdiene

Figuren over viser modellert innstrømning og fangst av taggmakrell, der prognosen er relatert til modellert vanntransport. De varslede fangstene stemmer ganske bra med selve fangstverdiene, med et uforståelig unntak i 2000. Dette året varslet vi en ganske høy fangst, mens den virkelige fangsten var den laveste siden 1987.

For 2006 ble fisket nærmest identisk med prognosen på ca. 29 000 tonn. Året før ble det fisket mindre enn prognosen, men dette skyldtes bl.a. at fisket ble stoppet på grunn av sannsynlighet for store bifangster.
 

Fakta om hestmakrell

Latinsk navn: Trachurus trachurus
Andre navn: Taggmakrell
Gyteområde: Tre bestander (vestlig, sørlig og nordsjøbestanden) med ulike gyteområder: vest av De britiske øyer og Irland, utenfor Portugal og Spania og i sørlige del av Nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, plankton, yngel/liten brisling, sild og blekksprut om sommeren

Særtrekk: Har mange plateformede skjell langs sidelinjen, pigger/tagger og en tydelig mørk flekk på gjellelokkets bakkant
 

Hestmakrell