Hopp til hovedteksten
klappmyssunge.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Seltellingen avsluttet

Fredag ble båt- og helikopterdelen av seltellingene i Vesterisen avsluttet. Været har vært svært godt i den viktigste fasen av yngleperioden for både klappmyss og grønlandssel. Derfor har vi fått en rimelig god flyfotografisk dekning av ungeproduksjonen for begge arter.

Av Tore Haug


Klappmyssunge. Foto: Kjell Arne Fagerheim.

For klappmyssen var det et problem at ungeproduksjonen, også kalt kastingen, skjedde over et stort område uten veldefinerte konsentrasjoner. Metodikken vi bruker gir best resultater når dyrene er konsentrert, men vi hadde en alternativ strategi som tar høyde for mer spredt kasting.

Bildene må analyseres

Nå bærer det hjem til nitide og tidkrevende bildeanalyser som til syvende og sist vil vise hvor vellykket tellingen har vært. Før resultatene fra analysene er klare er det umulig å si noe om årets ungeproduksjon for klappmyss i forhold til forrige telling i 2005.

Som for to år siden ser det ut til at det aller meste av kastingen har skjedd innenfor kjerneområdene for klappmyss i Vesterisen, i år mellom 72 og 74oN. Sør og nord for dette har flyene observert svært lite dyr.

Klappmyssen var prioritert art under årets tellinger. Hvis mulig skulle toktet også dekke grønlandsselenes kasting. Vi fant et stort, konsentrert grønlandsselkast som ble fotografert da det befant seg mellom 73 05-73 33oN og 15 30-14 15oV. Også for grønlandsselene har vi observert mye spredt kasting utenfor hovedkastet.

"Nordsyssel" er nå på vei hjem. Vi beholder imidlertid våre to fly i Vesterisen noen dager til for å kunne gjennomføre flere fotograferinger dersom nye grønlandsselkast skulle dukke opp slik vi opplevde under tellingene i 2002.

Isbjørn merket

I årets forskningsprogram var det også lagt inn avliving og prøvetaking av en del dyr for vitenskapelige formål. Totalt 47 klappmyss ble tatt for å se nærmere på produksjonspotensial, miljøgiftbelastning og generell helsetilstand.

Våre isbjørnmerkende gjesteforskere fra Grønlands Naturinstitut har fått satt ut satellittsendere på 12 isbjørner under toktet. Vandringsmønsteret til disse bamsene i den nærmeste måneden vil forhåpentligvis fortelle oss noe om hvor stort problem predasjonspress fra isbjørn er for selynglingen i Vesterisen. 

isbjorn.jpg

Foto: Monika Blikås

 

les mer

Seltelling: Dårlig vær og flere forskere
[22.03.07]

Framme i isen
[15.03.07]

kontaktpersoner

Tore Haug
77 60 97 22

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
55 23 85 38
913 80 629

Fakta om grønlandssel

Latinsk navn: Pagophilus groenlandicus
Andre norske navn: Sel og russekobbe, dessuten ulike navn på aldersstadier: kvitunge (diende), svartunge (avvent årsunge), brunsel (umoden ungsel), gammelhund (moden sel)
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Om lag 200 kg og 1,9 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Fisk og krepsdyr

Grønlandssel

Fakta om klappmyss

Latinsk navn: Cystophora cristata
Andre norske navn: Ulike navn på kjønn/aldersgrupper: blueback (årsunge), gris (1–2 år gammel), mus/klappmus (voksen hunn), kall/hettakall (voksen hann)
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Hunnene om lag 350 kg og 2,2 meter; hannene 400 kg og 2,7 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Blekksprut og noe fisk

Klappmyss