Hopp til hovedteksten
uer.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Vanskelig start for MAREANO-tokt

En hel uke med kraftig vind på kysten i Troms har ført til at MAREANO-toktet som startet 30. mars, kun i liten grad har kunne gjennomføre den planlagte kartleggingen på Tromsøflaket. Dette er spesielt leit siden vi har kort tokttid i forhold til den store oppgaven. I tillegg til dårlig vær har vi hatt en rekke tekniske problemer med videoriggen CAMPOD. Tre ganger har vi måtte returnere til Tromsø for å hente reservedeler. Dette har likevel ikke hindret flott dokumentasjon av bunnforhold mange steder.

 Hittil har vi bl.a. kartlagt Lyngenfjorden, som på forhånd var satt av som ekstraområde i tilfelle dårlig vær. Her har vi gjort videoobservasjoner på ti lokaliteter og har samlet inn sedimenter og dyr på tre. Søndag 8. april var forholdene på Tromsøflaket for første gang ideelle, og vi har foreløpig gjennomført ni videotransekter og tatt prøver på tre stasjoner i området. Dessverre har vi nå problemer med den fiberoptiske overføringen i vinsjen på G.O. Sars.

Rikt liv i fjorden

Video-observasjonene fra de dype bløte bunnene i Lyngenfjorden viser flotte forekomster av sjøpenner, reker og anemoner, og på bratte fjellvegger har vi observert risengrynskorallen (Primnoa). Vi har også funnet restene av et Lophelia-rev hvor vi ikke fant noen levende deler. Vi har kartlagt korall-habitater på terskelen i Stjernsund hvor vi fant store skoger av sjøtreet Paragorgia og rike forekomster av Lophelia, med både rød og hvit fargevariant representert.

lophelia350.jpg

Foto fra korallrev på terskelen til Stjernsund. Vi ser den oransje steinkorallen Lophelia sammen med spredte eksemplarer av en gulhvit svamp. Til venstre ses koralltrær (Paragorgia) i tre forskjellige farger.

Tromsøflaket som ventet

Våre observasjoner på Tromsøflaket bekrefter inntrykket etter MAREANO-toktet i 2006: et goldt landskap med få organismer, tette forekomster av trålspor og tapte fiskeredskaper. Sett i dette perspektivet virker fjordene innenfor som oaser av biologisk mangfold.

Gjester om bord

Samtidig har vi kun besøkt to stasjoner på Tromsøflaket og sikret oss prøver til kartlegging av organiske miljøgifter. Robert Johansen fra MARBANK har fått materiale til bioprospektering fra alle innsamlingsstasjoner. Vi har også tre gjester fra et fransk TV-team fra ”bleu Krystal media”. De jobber med en programserie om forvaltning av naturressurser og dokumenterer metodene MAREANO bruker for kartlegging av marint miljø og fauna.

Etter planen skal vi i natt gå til Troms II-området for å starte kartleggingen der, og vi håper vi kan bli ferdige med den nordlige delen av dette området.

 

les mer

www.mareano.no

kontaktperson

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen
55 90 64 40

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet