Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Et viktig skritt mot økosystembasert forvaltning

Internasjonal fiskerikonferanse i Bergen: En rekke internasjonale eksperter skal belyse og diskutere økosystembasert forvaltning i fiskeriene på en stor internasjonal konferanse i Bergen 26.–28. september.

Bergenskonferansen er en oppfølging av konferansen om ansvarlig fiske som ble holdt i Reykjavik i 2001, og toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002.

Økosystembasert forvaltning for bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet er viktig for å etterleve nasjonale, så vel som internasjonale målsettinger og forpliktelser. Arrangørene håper derfor at Bergenskonferansen vil være et viktig skritt videre for å oppfylle målene om bærekraftig utvikling og økosystembasert forvaltning i fiskeriene.

I Bergen skal deltakerne blant annet utveksle erfaringer fra ulike deler av verden om forskjellige tilnærminger til økosystembasert forvaltning av havets ressurser. I tillegg skal de diskutere hvordan veien videre bør stakes ut.

Blant deltakerne på i Bergenskonferansen er representanter for myndigheter, forskningsmiljøer, internasjonale organisasjoner og miljøvernorganisasjoner.

Konferansen om implementering av økosystembasert forvaltning i fiskeriene blir organisert av Nordisk Ministerråd i samarbeid med FNs matvareprogram FAO, Norge og Island, og skal foregår på Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen 26.–28. september i år.

 

 

Mer informasjon og konferanseprogram

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Kari Østervold Toft – Havforskningsinstituttet
tlf. 55 23 85 38/ 913 80 629

Informasjonssjef Olav Lekve – Fiskeridirektoratet
tlf. 55 23 80 76/ 958 33 470