Hopp til hovedteksten
Jens-Eggvin.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utlysning - Eli og Jens Eggvins fond

For året 2006 utlyses det et studentstipend på kr. 30.000,- fra Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning. Søknadsfristen er 15. november 2006.

Dersom vi mottar mer enn 10 søknader og det er flere sterke søknader vil vi vurdere å tildele ett stipend på kr. 20.000,- i tillegg.

Stipendet går til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgrads-nivå, men denne regelen er ikke absolutt dersom det skulle være gode grunner til å fravike den. Søkere må være fra Nord-Norge eller ha en nær familietilknytning til landsdelen.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men tilknytning til Nord-Norge må dokumenteres i søknaden. Videre må godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Kontaktperson:

Forsker Svein Sundby
Styreleder for Eli og Jens Eggvins fond
til fremme av norsk havforskning
Tlf. 55 23 85 00