Hopp til hovedteksten
syk_torsk.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny rapport om sykdom hos torsk

En forskergruppe fra Havforskningsinstituttet og Norges fiskerihøgskole har utgitt en omfattende statusrapport om virus- og bakteriesykdommer hos torsk. Rapporten er publisert i siste nummer av tidsskriftet Diseases of Aquatic Organisms.

Vaksinasjonsforsøk har vist at torsken har et immunsystem med god evne til å ”huske”, og at vaksiner kan gi beskyttelse, i hvert fall mot noen sykdommer. Det er også gjort omfattende farmakologiske studier på torsk. Store biologiske forskjeller mellom f. eks. torsk og laks gjør at  man ved behandling og forebyggelse av sykdom må tilpasse prosedyrer og vaksiner spesielt til torsken.

Mange sykdommer er kjent fra både oppdrettet og vill torsk. De viktigste tapene som følge av sykdom i oppdrett har funnet sted på larve- og yngelstadiene. Vibriose har hittil vært den viktigste sykdommen. I løpet av de siste årene har også bakteriesykdommen francisellose og virussykdommen ”viral encephalopati og retinopati”, som forårsakes av nodavirus kommet til. Kontroll med sykdom og god forebyggelse av sykdomsutbrudd er helt nødvendig for å lykkes med å utvikle torskeoppdrettet uten å skade ville bestander. 

 

les mer

Viral and bacterial diseases of Atlantic cod Gadus morhua, their prophylaxis and treatment: a review