Hopp til hovedteksten
pa-vei-opp-m-fangst350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mindre stor kongekrabbe

Forskere ved Havforskningsinstituttet holder i disse dager på med kongekrabbeundersøkelser langs finnmarkskysten. Etter at deler av undersøkelsene nå er unnagjort anslår de at det er mindre store hannkrabber i Varangerfjorden enn det har vært tidligere år.

- Ja, vi er akkurat ferdig med undersøkelsene i Varangerfjorden, og vi har fått langt mindre store hannkrabber enn tidligere, både i teiner og i trål, sier forsker Jan Sundet ved Havforskningen. Ut fra det forskerne har sett så langt på toktet, forventer de at den totale kongekrabbebestanden er mindre nå. Det ser likevel ut til at rekrutteringen er  god. Forrige uke ble det tatt 3146 kongekrabber under minstemålet i ett trålhal langs kysten utenfor Kirkenes. - Så mange kongekrabber i ett hiv viser at mindre kongekrabber har en tendens til å samle seg i klynger på bunnen, sier Jan Sundet. Han tilføyer at disse kongekrabbene stort sett hadde en ryggskjoldlengde på mellom 70 og 80 mm, mens minstemålet for fiskbar kongekrabbe er 137 mm.

Teine-tas-om-bord350.jpg

Teine med krabber tas om bord
Foto: Anette Karlsen, Havforskningsinstituttet

Beregne fangstbar bestand

Toktet skal undersøke rekrutteringen til den fangstbare bestanden, beregne totalbestand og anslå hvor stor del av bestanden som er hanner over minstemål (fangstbare hanner). I løpet av toktet skal det også gjøres overvåkning av hvilke mulige effekter krabben har på bunnfauna.

Som en del av økosystemtoktet skal i tillegg FF ”G.O. Sars” gjøre kongekrabbeundersøkelser i Østhavet i løpet av første del av september.

Nærmere 4000 kongekrabber har til nå i toktet blitt kjønnsbestemt, fått vurdert skalltype, klør og bein, og blitt målt over rygg og gripeklo. En del kongekrabber har også blitt merket, og flere merkeforsøk vil bli gjort utover høsten.

Resultater

De endelige resultatene fra toktet legges frem i en felles norsk-russisk rapport i slutten av oktober. Toktrapporten fra dette toktet vil bli klar i løpet av september.

Mange2_350.jpg

Kongekrabbe fått i teine på forskningstokt med FF "Johan Ruud"
Foto: Anette Karlsen, Havforskningsinstituttet

 

 

Kontaktperson

Forsker/toktleder Jan H. Sundet
tlf. 77 60 97 40 mob. 913 66 033

Mer om kongekrabbe

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe