Hopp til hovedteksten
_strek2.gif
Utskriftsvennlig versjon

FF "Jan Mayen" nektes adgang til russisk del av Barentshavet

Forskningsfartøyet ”Jan Mayen”, som skal delta i økosystemtoktet i Barentshavet fra 12. september, er nektet adgang til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i russisk økonomisk sone mellom Svalbard og Frans Josefs land. Undersøkelsene skulle gjøres som en del av det pågående norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, et samarbeidstokt som vi har hatt siden 2002.

Havforskningsinstituttet beklager avslaget. Manglende dekning i dette området kan gå ut over målingene av årets yngel (spesielt blåkveite), med mindre russerne kompenserer for vårt fravær ved å sende et eget forskningsfartøy til området. Ved instituttet er vi også forbauset over avslaget fordi vi siden 2000 har gjennomført undersøkelser i dette området med FF Jan Mayen og fått tilgang hvert år. Det faktum at avslaget går ut over gjennomføringen og resultatene fra det felles norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, gjør det enda mer forbausende.

Toktet med ”Jan Mayen” er planlagt å gå fra 12. til 29. september, og det blir ikke avlyst på grunn av det russiske avslaget. Den tiden vi hadde planlagt å bruke i russisk økonomisk sone vil i stedet bli brukt til å gjennomføre undersøkelser i andre deler av Barentshavet. 


 

_strek2.gif


 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet