Hopp til hovedteksten
Mbader350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ekstremforskning i Flødevigen

Torsdag 28. september fikk elever i 3. klasse fra Arendal og Risør vidergående skoler prøve seg som forskere. En rekke ulike områder skulle undersøkes. Biologielevene tok de fleste utfordringer på strak arm, men da de fikk tilbud om å hoppe i sjøen sammen med undervannskamera, takket de nei.

Forsker Henning Steen i Flødevigen formidlet bokstavelig talt med hele kroppen da han torsdag hoppet i sjøen i pollen i Arendal sentrum sammen med undervannskamera. I sjøen ventet diesel, papir, blader fra trærne og en kjempesvær brennmanet. Det var i hvert fall noe av det vi kunne se fra båten. Utenom diesel og papir, kunne undervannskameraet dokumentere ytterligere noen ”introduserte arter”; en sykkel, noen ølbokser og et klosett! Men én liten fisk ble observert. Gruppen som hadde fått i oppgave å gå ”under vann”, skulle finne ut hvor fisken trivdes best og hvorfor!

Innerst og ytterst

Innerst i pollen i Arendal ble det tatt grabbprøve, dybden og temperaturen ble målt og vi filmet under vann for å dokumentere tilstanden. Henning kledde av seg og hoppet i det våte element, mens vi andre sto imponert igjen i båten med regntøy og støvler på. - Han bader i 15,5 grader! sa en av elevene. Han fikk tilbud om å prøve selv, men takket høflig nei, og mer enn antydet at det ikke kunne være sunt å bade i slikt vann.

Maler-dybden350.jpg

Måler dybden.

Så bar det ut i skjærgården. Her ble samme prosedyre gjennomført. Ute ved Mærdø var det faktisk varmere enn inne i Pollen, selv om vanngjennomstrømningen er mye større. En forklaring på det er at de store vannmassene i havet holder lenger på varmen og er med på å røre om og varme opp vannmassene som ligger inne i fjorder og poller. De store, varme vannmassene fra Nordsjøen hadde altså ikke nådd inn i Pollen i Arendal.

Hvilke arter lever i Arendals havnebasseng?

I prøvene fra Pollen fant elevene nesten bare sort gjørme. En sjømus og et bittelite skjell var det vi med det blotte øye kunne se av levende organismer. De kunne også konstatere at det luktet vondt, som råtne egg, og at gjennomstrømningen da var dårlig. – Så lite oksygen som det ser ut til å være her, gir dårlige leveforhold, sa Kim. Han kunne gjerne tenke seg å bli havforsker hvis han bare slapp å bade.

I prøvene fra den ytterste delen av skjærgården fantes som forventet mye mer liv. Ålegress, en liten krabbe, tanglopper og skjell var blant artene elevene så med en gang. Konklusjonen var at fisken helt garantert trives best ute i skjærgården der det finnes mer mat, er større vanngjennomstrømning og bedre oksygenforhold.

Mgrabbprove.jpg

Grabbprøve ved Mærdø.

Alger, bakterier, DNA, strandnottrekk, torskemat og hummerpeiling

42 elever fordelt på sju grupper med en fin variasjon i tema. En gruppe undersøkte om torsken i Risør var i familie med torsken i Nordsjøen. Elevene syntes DNA-undersøkelsene var spennende, og at det var veldig gøy å få bruke litt mer avansert utstyr enn de var vant med fra skolen.
Bakteriegruppen skulle finne ut hva som fantes i en liter sjøvann, og sammenlignet bakterieinnholdet i vann fra Pollen i Arendal med sjøvann hentet inne fra bukten i Flødevigen. De var overrasket over at forskjellen på bakterieinnholdet ikke var større mellom de to, men det kunne forklares med at det om høsten er mindre alger i vannet som kan spise bakterier.

Strandnottrekk har lange tradisjoner i Flødevigen. Og det var utrolig mange ulike arter de fikk med seg i nota. Blant annet en brislingstim!

Stipendiat Even Moland hadde med seg en liten elevgjeng og en radiomann fra NRK-Sørlandet ut for å peile hummer. En del hummere er merket med akustiske merker og satt ut i Flødevigen, som nå er ett av de fire hummerfredede områdene langs sørlandskysten. Elevene fikk peile hver sin hummer, og alle ble funnet.

En super dag i forskningsformidlingens tegn! De ansatte i Flødevigen fikk virkelig vist litt av diversiteten i Havforskningsinstituttets virksomhet, og lærere og elever fikk en lærerik og annerledes skoledag.

Se omtalen av arrangementet i:

NRK-Sørlandsrevyen