Hopp til hovedteksten
klimaforedrag.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Om klima på ICES-konferanse

Det internasjonale havforskningsråd (ICES) har denne uken holdt sin årlige vitenskapskonferanse i Maastricht i Nederland. Hver år blir aktuelle emner belyst med noen få utvalgte plenumsforedrag. I år holdt Havforskningsinstituttets seniorforsker Svein Sundby et engasjert innlegg om hvordan variasjoner og endringer i klima vil påvirke marine økosystemer.

Hver år blir aktuelle emner belyst med noen få utvalgte plenumsforedrag. I år holdt Havforskningsinstituttets seniorforsker Svein Sundby, som også er professor II ved Universitetet i Bergen, et engasjert innlegg om hvordan variasjoner og endringer i klima vil påvirke marine økosystemer. Sundby belyste de store årlige variasjonene i havklima, deretter de 10-årlige variasjonene, og også variasjoner over flere tiår.

Det nordatlantiske lavtrykkssystemet er avgjørende for innstrømmingen av varmt havvann til det nordøstlige Atlanterhavet, og når det er gode vekstvilkår for fiskebestandene i Barentshavet, er det som regel dårligere vekstvilkår for bestandene i Nordsjøen. Frem mot neste århundreskifte viser modellkjøringer en økning i sjøtemperaturen i våre farvann på 1-2 grader, noe som kan bety store endringer i økosystemene i Nordsjøen, Norskehavet og ikke minst i Barentshavet.

Sundby poengterte at vi før klimaendringen virkelig setter inn trolig vil få en kaldere periode på grunn av de langperiodiske variasjonene, og at en slik kaldere periode kan bli en stor utfordring for forvaltningen av fiskebestandene bl. i Barentshavet som da vil få lavere produktivitet.

 

lenke

ICES-konferansen

kontaktperson

Informasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215