Hopp til hovedteksten
sjostjerne220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt norsk-russisk samarbeid om bunndyr

Havforskningsinstituttet og PINRO har gått sammen om et omfattende 3-årig bunndyrprogram som starter i august-september i år med et felles økosystemtokt i Barentshavet. Russiske havforskere har lange tradisjoner for studier av bunnhabitater i Barentshavet, og samarbeidet vil gi norske forskere tilgang til verdifulle russiske tidsserier helt tilbake til 1926.

Forskningsprogrammet vil ha et økosystemperspektiv, og fokus vil være å kartlegge bunndyrarter og bunnhabitater i Barentshavet og studere effekter av bunntråling, klimaendringer, nye arter og olje- og gassvirksomhet.

På felles norsk-russiske økosystemtokt vil prøvetaking og videoovervåking bli brukt for å kartlegge utbredelse. Bifangst av bunndyr i bunntrål vil også bli beregnet, og forskerne vil prøve å forbedre identifiseringen av bunndyrarter i mageinnholdet til torsk og hyse.

Utstrakte kongekrabbestudier

Samarbeidet omfatter også overvåking av kongekrabbens påvirkning på bunndyrsamfunn i utvalgte områder med hard og bløt bunn langs den norske og russiske kystlinjen. I tillegg vil forskere fra PINRO studere krabben i bur ved hjelp av dykkere. Disse forsøkene vil starte opp allerede i juni i forbindelse med et tokt som skal undersøke bunnfauna ved hjelp av undervannsvideo og bilder.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe