Hopp til hovedteksten
Vintertokt220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Polarkonferansen 2006

Havforskningsinstituttet er medarrangør når Polarkonferansen 2006 går av stabelen 16. mai. Tema for årets konferanse er Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – hvor går veien videre?

Forskningssjef Ole Jørgen Lønne fra Havforskningsinstituttet er en av foredragsholderne. Han skal holde foredraget Økosystembasert forvaltning: Hva er det? Internasjonal bakgrunn og utviklingstrekk.

Konferansen finner sted på Universitetet i Tromsø, tirsdag 16. mai 10.15 – 16.30.

Mandag 15. mai, 15.00 – 18.00 arrangerer regjeringens ekspertutvalg for nordområdene åpent folkemøte på Polarmiljøsenteret i Tromsø.

Les mer om Polarkonferansen 2006

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet