Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 09.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
fisheries_logo.jpg

Nytt nettsted - fisheries.no

Portalen fisheries.no ble lansert av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i dag. Det nye nettstedet er et resultat av et økende behov for å formidle informasjon om norsk ressurs- og havbruksforvaltning og hva Norge gjør for å sikre at sjømaten vi eksporterer til mer enn 150 land er trygg og sunn.

www.fisheries.no
Last ned:
Publisert: 23.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
biomangfoldspris200.jpg

Hedret med Biomangfoldpris

Marinbiolog Jan Helge Fosså ble i går overrakt Biomangfoldprisen av Miljøvernminister Helen Bjørnøy. Han har fått prisen for sitt bidrag til funnene av en rekke korallrev langs norskekysten og for å ha vært med på å få noen av disse fredet. Fosså har også vært delaktig i opprettelsen av prosjektet Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO).

Publisert: 29.05.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
sjostjerne350.jpg

Unike bilder fra dyrelivet på bunnen

Årets MAREANO-tokt er i gang med kartlegging av Tromsøflaket. I området som ble kartlagt med flerstråle-ekkolodd i fjor, studerer nå biologer og geologer livet og bunnforhold på dypet. Inspeksjonene så langt viser helt klart at store deler av havbunnen er hyppig trålt. Trålene etterlater seg furer i bunnen hvor partikler og skall av marine organismer samler seg.

MAREANO
Publisert: 05.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
SFF140.jpg

Med i SSF-finalen

Havforskningsinstituttet er med i kampen om å få ett av de 5 til 10 Sentrene for fremragende forskning som skal tildeles i 2007. 26 av 98 som har søkt om SFF-status har gått videre til siste runde.

Publisert: 22.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Egg-fra-Heimark350.jpg

Oppdrettstorsk "rømmer" ved å gyte i merdene

Et pilotforsøk i Heimarkspollen i Austevoll viser at 25 % av torskelarvene i de frie vannmassene i begynnelsen av april kom fra genmerket opptrettstorsk som var satt ut i merd for å gyte. Heimarkspollen er et naturlig pollsystem på 80 millioner m3, hvor også villtorsk gyter. Et nytt larvetokt i slutten av april viste betydelig spredning av torskelarvene, også ut av pollen. Vel 1 % av torskelarvene med det genetiske merket ble funnet nesten 8 km fra gytemerden.

Publisert: 03.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
Vintertokt220.jpg

Polarkonferansen 2006

Havforskningsinstituttet er medarrangør når Polarkonferansen 2006 går av stabelen 16. mai. Tema for årets konferanse er Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – hvor går veien videre?

Polarkonferansen 2006
Publisert: 03.05.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
sjostjerne220.jpg

Nytt norsk-russisk samarbeid om bunndyr

Havforskningsinstituttet og PINRO har gått sammen om et omfattende 3-årig bunndyrprogram som starter i august-september i år med et felles økosystemtokt i Barentshavet. Russiske havforskere har lange tradisjoner for studier av bunnhabitater i Barentshavet, og samarbeidet vil gi norske forskere tilgang til verdifulle russiske tidsserier helt tilbake til 1926.

Lis Lindal Jørgensen
Publisert: 30.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
ada_waage.jpg

Verdifullt utstyr reddet

Sist søndag under MAREANO-toktet på Tromsøflaket skjedde det som ikke skulle skje, og som i teorien heller ikke kunne skje. Havforskningsinstituttets nye videorigg, Campod, røk i kabelfestet og ble stående på bunnen på 262 m dyp. Det skjedde helt uten årsak og uten forvarsel. Været var så bra som det går an å få det, og bunnen var uten hindre.

Pål Buhl-Mortensen
Publisert: 19.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
tobis200.jpg

Fortsatt kritisk lav tobisbestand i norsk økonomiske sone

Nye undersøkelser viser at tobisbestanden i norsk økonomisk sone er på samme nivå som i 2005, da det kun ble landet 6 % av det årlige gjennomsnittet for peroiden 1994-2002. Utbredelsen av tobis er meget beskjeden, og fangstene tyder på at 2005-årgangen er svak i de områdene der den beskattes. Havforskningsinstituttet kan ikke tilrå at tobiskfisket gjenåpnes i 2006.

Tore Johannessen
Publisert: 08.05.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
IFREMER-avtale-040506_250.jpg

Fransk-norsk samarbeid

Det franske havforskningsinstituttet IFREMER og Havforskningsinstituttet skrev under en omfattende samarbeidsavtale i Paris 4. mai. Med denne avtalen har de to største marine forskningsmiljøene i Europa formalisert et mangeårig nært samarbeid og lagt grunnlaget for å bruke hverandres fartøyer og laboratorier i større grad.

IFREMER
Publisert: 18.05.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
kolmule_220.jpg

Mer kolmule på gytefeltene

Havforskningsinstituttet har nylig mengdemålt kolmulebestanden på gytefeltene vest av De britiske øyer. Resultatene fra årets tokt viser en økning i gytebestanden på 36 prosent i biomasse sammenlignet med foregående år. Økningen i antall fisk er beregnet til 27 prosent.

Reidar Toresen
Publisert: 19.05.2006 - Oppdatert: 06.10.2009
Osters200.jpg

Stillehavsøsters funnet i norske farvann

Det er den siste tiden gjort to funn av stillehavsøsters i norske farvann. Stillehavsøstersen finnes ikke naturlig i norske farvann, og en innføring av arten er ikke ønskelig. Det ene funnet er gjort på Tysnes i Hordaland og mye tyder på at stillehavsøstersen som er funnet her stammer fra utsatte eksemplarer.

Stillehavsøsters/dypøsters funnet i Kragerø-skjærgården