Hopp til hovedteksten
kolmule_220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mer kolmule på gytefeltene

Havforskningsinstituttet har nylig mengdemålt kolmulebestanden på gytefeltene vest av De britiske øyer. Resultatene fra årets tokt viser en økning i gytebestanden på 36 prosent i biomasse sammenlignet med foregående år. Økningen i antall fisk er beregnet til 27 prosent.

Det er flere faktorer som bidrar til denne økningen: Vi har hatt bedre dekning i de vestlige deler av gytefeltene, kolmulas vandringsmønster varierer og det er sterkere rekruttering til gytebestanden enn i fjor.

At rekruttering er bedre enn forventet, er positivt. Samtidig er de årsklassene som dominerte gytebestanden i fjor, kraftig redusert i antall. Med dagens høye fiskepress er bestanden avhengig av fortsatt god rekruttering. Bestandssituasjonen skal opp til vurdering i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) til høsten, og råd om kvoter for neste år kommer i oktober.    

Havforskningsinstituttets kolmuletokt gjennomføres over syv uker med internasjonal deltagelse, og gytebestanden av kolmule måles akustisk med ekkolodd.

 

 

Kontaktpersoner:

 • Toktleder Mikko Heino, tlf. 55 90 64 42
   
 • Forskningsgruppeleder Reidar Toresen, tlf. 55 23 84 20 / 91 12 30 90
   
 • Forskningsdirektør Ole Arve Misund, tlf. 55 23 84 97/ 91 17 41 86
   
 • Informasjonssjef  , tlf. 55 23 85 38 / 91 38 06 29
   

 

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule