Hopp til hovedteksten
SFF140.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Med i SSF-finalen

Havforskningsinstituttet er med i kampen om å få ett av de 5 til 10 Sentrene for fremragende forskning som skal tildeles i 2007. 26 av 98 som har søkt om SFF-status har gått videre til siste runde.

Akustiskfarkost220.jpg


Foto: Havforskningsinstituttet / Mar-Eco. Tauet akustisk farkost for flerfrekvens-akustikk.

Centre for Marine Ecosystem Acoustics med prosjektleder Olav Rune Godø i spissen er blant de totalt 26 søknadene som har gått gjennom nåløyet. Av disse er ni søknader innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Havforskningsinstituttet står som forskningsutførende sted og vertsinstitusjon for Centre for Marine Ecosystem Acoustics. Prosjektleder og forsker Olav Rune Godø er forskningsgruppeleder for Observasjonsmetodikk ved Havforskningsinstituttet, hvor de blant annet utvikler metoder og modeller for innsamling av ressursdata. Dette innebærer først og fremst akustiske metoder og protokoller samt teknologi, men også metoder og protokoller for innsamling av biologiske data som f.eks trålprøver.

Havforskningsinstituttet er også med på en søknad fra Universitetet i Tromsø om kartlegging av den arktiske økologi-komponenten (Centre of Exellence for Arctic Marine Ecosystems).

Høy vitenskapelig kvalitet er hovedkriteriet i utvelgelsen av sentrene og hver søknad har vært vurdert av en rekke kommiteer og utenlandske fageksperter. I løpet av desember vil forskningsrådet avgjøre hvem av de 26 som får status som Senter for fremragende forskning.

SFF-ordningen har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning og skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, er svært fornøyd med at det sterke akustiske fagmiljøet ved instituttet er blant dem som kan få status som Senter for fremragende forskning i 2007. Sammen med Universitetet i Bergen og Nansensenter for miljø og fjernmåling har Havforskningsinstituttet et Senter for fremragende forskning på klimaforskning, Bjerknessenteret.