Hopp til hovedteksten
tobis200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Fortsatt kritisk lav tobisbestand i norsk økonomiske sone

Nye undersøkelser viser at tobisbestanden i norsk økonomisk sone er på samme nivå som i 2005, da det kun ble landet 6 % av det årlige gjennomsnittet for peroiden 1994-2002. Utbredelsen av tobis er meget beskjeden, og fangstene tyder på at 2005-årgangen er svak i de områdene der den beskattes. Havforskningsinstituttet kan ikke tilrå at tobiskfisket gjenåpnes i 2006.

I perioden 18. april til 8. mai ble det gjennomført et forsøksfiske for å måle størrelsen på tobisbestanden i norsk økonomisk sone (NØS). Seks kommersielle industrifisktrålere deltok i forsøksfisket, som ble ledet av Havforskningsinstituttet. Parallelt med forsøksfisket gjennomførte instituttet et fire uker langt tokt med FF ”Johan Hjort” for å kartlegge mengde og utbredelse av tobis i NØS.

Totalt sett vurderer Havforskningsinstituttet størrelsen på tobisbestanden i NØS til å være på et kritisk lavt nivå og kan derfor ikke tilrå gjenåpning av tobisfisket i inneværende år. På grunn av den reduserte utbredelsen av tobis i Nordsjøen, vil instituttet understreke at tobisbestanden står sterkt i fare for ytterligere nedfisking ved at flåten konsentrerer seg på begrensete felt.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak