Hopp til hovedteksten
fisheries_logo.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt nettsted - fisheries.no

Portalen fisheries.no ble lansert av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i dag. Det nye nettstedet er et resultat av et økende behov for å formidle informasjon om norsk ressurs- og havbruksforvaltning og hva Norge gjør for å sikre at sjømaten vi eksporterer til mer enn 150 land er trygg og sunn.

Nettstedet inneholder blant annet faktaartikler om tilstanden til de kommersielle norske fiskebestandene, ressursforvaltning og kontroll, havbruk, det marine miljø og om arbeidet som gjøres for å sikre at norsk sjømat er trygg.

Havforskningsinstituttet bidrar med artikler om de kommersielt viktige fiskebestandene og informasjon om forskning på økosystem og akvakultur.

Fiskeri- og kystdepartementet har utviklet den engelskspråklige portalen sammen med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Mattilsynet. Portalen vil også bli redigert og oppdatert i samarbeid med disse.

 

Se: