Hopp til hovedteksten
K_H06_forside180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Statusrapportene 2006 med høyaktuelle tema

Havforskningsinstituttets årlige oppsummering om kyst og havbruk og havets ressurser og miljø presenteres i dag når statusrapportene legges frem kl 1200. Kyst og havbruk 2006 gjør opp status for norsk akvakultur og en oppsummering av utfordringene langs kysten. Havets ressurser og miljø 2006 inneholder bl.a. en tilstandsrapport for økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Rapportene er nå tilgjengelig på imr.no

 

Noen smakebiter:

Havforskningsinstituttet og forvaltningsplanen for Barentshavet

Tiltak i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skjer i dag ofte uten tilstrekkelig kunnskap om hvilke belastninger de påfører økosystemet, skriver forsker Petter Fossum i Havets ressurser og miljø 2006
~les mer

Isen i Arktis smelter - hva vil skje med økosystemene i våre havområder

I Havets ressurser og miljø 2006 skriver forfatterne av artikkelen at det er liten tvil om at det vil skje store endringer i marine økosystemer i løpet av dette århundre, ettersom havområdene blir stadig varmere.
~les mer

Lofoten – egnet område for torskeoppdrett?

Sammenlignet med laks er det flere forhold som tilsier at utfordringene vil bli større med torskeoppdrett, for torsk har en annen atferd enn laks, skriver forfatterne av artikkelen i kyst og havbruk 2006.
~les mer

Påverkar slaktestress kvaliteten på oppdrettstorsk?

Slakteprosessen påverkar fisken både reint mekanisk og gjennom kjemiske endringar i fisken, skriver Håkon Otterå i sin artikkel i Kyst og havbruk 2006
~les mer

Her finner du

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet