Hopp til hovedteksten
figure_6_400.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Spredning av sykdom

To nye artikler fra Havforskningsinstituttet setter søkelys på risikoen for spredning av smittefremkallende stoffer mellom marine populasjoner og hvordan vi forvalter risiko - særlig i henhold til EU-direktiv 91/67. Forfatterne av artikkelen "Eyes wide shut", mener det er et misforhold mellom den kunnskapen som finnes om flytting av organismer, de forhåndsregler som tas i denne forbindelse og de økonomiske konsekvensene av en eventuell smitteoverføring.