Hopp til hovedteksten
lofotfjell220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Møt russiske og norske havforskere i Lofoten

Siden 1957 har russiske og norske havforskere hatt årlige møter for å planlegge felles aktivitet i kommende år og for å utveksle data fra egne tokt. I år foregår møtet om bord på Hurtigruta mellom Kirkenes og Svolvær.

Fredag 24. mars tar gruppen en pause i forhandlingene for å oppleve skreifisket i Lofoten på nært hold. Pressen inviteres til å møte forskerne til frokost kl. 0900 på Svinøya Rorbuer i Svolvær. De som ønsker det er også invitert til å delta på ”tokt” på Lofothavet og på besøket forskerne skal ha i Henningsvær. Båten går fra Svolvær kl. 1000 og er i Henningsvær kl. 1300.

De russiske forskerne kommer fra PINRO i Murmansk og VNIRO i Moskva, mens den norske delegasjonen består av forskere fra Havforskningsinstituttet. Leder for den russiske delegasjonen er direktør Boris Prisjepa ved PINRO og den norske delegasjonen ledes av forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

På agendaen for årets norsk–russiske forskermøte står blant annet klimautviklingen i Barentshavet, kongekrabbe, felles økosystemtokt i Barentshavet og det internasjonale polaråret 2007–2008. Gruppen arbeider på oppdrag fra Den blandete norsk–russiske fiskerikommisjon.

 

Kontaktpersoner

Kari Østervold Toft, informasjonssjef
tlf. 55 23 85 38/mob. 913 80 629

Ole Arve Misund, forskningsdirektør
mob. 911 74 186
 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)