Hopp til hovedteksten
petter-innleder402.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ministerbesøk ved forskningsstasjonen i Flødevigen

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen deltok på seminaret ”Kystforvaltning og næringsmuligheter i kystsonen” i Arendal 28. februar. Seminaret ble avsluttet med et besøk på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

  • en orientering om forskningsstasjonens fasiliteter og behov
  • en orientering om faglige aktiviteter
  • en omvisning med fokus på dagsaktuelle forvaltningstema
  • en uformell samling i kantinen med enkel bevertning

Ministeren, hennes politiske rådgiver og resten av seminardeltakerne viste stor interesse, og var godt fornøyde med besøket på en av verdens eldste marine forskningsstasjon.


Bildet over viser stasjonsleder Petter Baardsen som orienterer om forskningsstasjonens fasiliteter og behov.

mar-eco-labben400.jpg

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen får se materiale fra MAR-ECO-toktet på Den midtatlantiske rygg.

genlab402.jpg

Halvor Knutsen og Hanne Sannæs på genetikklab-en orienterer ministeren om arbeidet på ulike bestander av kysttorsk.

kysttorsk401.jpg

Seminardeltakerne ser på torsk i akvariehallen.

smaahummer401.jpg

Ministeren studerer hummeryngel i den gamle akvariehallen fra 1890 - forsker Anders Hjelmert forteller.