Hopp til hovedteksten
torsk_sei220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mindre skrei i nord og mer i sør

De endelige mengdeberegningene er ikke klare, men som de to foregående årene er de tetteste forekomstene av skrei registrert på Røstbanken og i området vest-sørvest av Røst/Skomvær. Foreløpige tall viser noe mindre skrei i den nordligste delen, mens det ble registrert noe mer skrei i den sørligste delen.

Toktleder for skreitoktet, Erik Berg, presiserer at de endelige tallene ikke er klare og at det derfor ikke er mulig å sammenligne med fjoråret som helhet.

Det årlige skreitoktet startet 17.03. i området rundt Malangsgrunnen. Til nå er området fra Malangsgrunnen til Røst dekket. Vestfjorden vil dekkes de nærmeste dagene før toktet avsluttes 06.04.

I tillegg til å mengdeberegne skreiinnsiget, gjennomføres merking av torsk, innsamling av torskeegg og genetiske undersøkelser. Genetiske undersøkelser av torsk gjøres for å finne det relative forholdet mellom kysttorsk og skrei. 

Aldersgruppene 6-9 år (60-90 cm) er mest tallrike. Få fisk over 10 år er observert.
 

 

kontaktperson

Totkleder
Erik Berg
Tlf. om bord på "Johan Hjort": 55 90 64 00

mer om skreitoktet

www.imr.no/skreitokt

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)