Hopp til hovedteksten
fb_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsfaglig begrunnelse for nye forskningsfartøyer

Det er satt ned et utvalg som har bestått av representanter fra de ledende marine forskningsmiljøene i Norge; Universitetet i Bergen, Universitettssenteret på Svalbard, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Bodø, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norges Fiskerihøgskole og Norsk Polarinstitutt. Utvalget fremmer en samlet innstilling.

 

 • Det er behov for et nytt stort isgående fartøy, bevilgning til planlegging bør skje så snart som mulig
   
 • Det er behov for nye kystfartøyer i nord og sør
   
 • En samlet investeringsplan for nybygg av forskningsfartøy i perioden 2007-2015 er skissert
   
 • Utvalget har vurdert hvilke fartøyer som skal skiftes ut for å få frigitt midler til drift av nye fartøy
   
 

Les hele instillingen

Kontaktperson

Ole Arve Misund, forskningsdirektør
Tlf. 55 23 84 97