Hopp til hovedteksten
tegning200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Den som fisker finner...

Får du en merket fisk, f.eks. torsk eller blåkveite, har du funnet noe verdifullt. For merkene inneholder masse data, bl.a forteller de forskerne hvor fisken har vandret. For blåkveiten gjelder det å ta vare på både fisken og merket, men får du en merket torsk er vi interessert i merket og fiskens ørestein.

Ta kontakt med Havforskningsinstituttet dersom du får en merket fisk. Merkene gir forskerne viktig informasjon om fiskens vandring og vekst. Hvor har den svømt? Hvor dypt svømmer den? Hvor mye har den vokst siden den ble merket? osv.

Merket skal sendes til Havforskningsinstituttet sammen med:

  • Øresteinene (gjelder torsk og kveite)
  • Merke (notér gjerne også ned merkenr. sammen med de andre opplysningene)
  • Fangstdato og posisjon
  • Fiskens lengde, vekt og kjønn
  • Redskap fisken ble fanget med
  • Adressen til finneren
  • Ev. kontonr. for finnerlønn

Finnerlønn for merker

Konvensjonelt merke: t-skjorte eller skrapelodd
Elektronisk merke: 500 kr
Elektronisk merke + blåkveite: 1000 kr

Les også: Finnerlønn for blåkveitemerker

Astri Grytten, som går i 3. klasse på Grytestranda skole, har fått en merket blåkveite på nesten en meter. Sammen med merket sendte hun oss denne fine tegningen med opplysninger om posisjon og fiskens størrelse.

Slik finner du øresteinen

fisk1_134.jpg
fisk2_134.jpg
fisk3_134.jpg

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite