Hopp til hovedteksten
Eurogoos138.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Tilstanden i Nordsjøen - 1. kvartalsrapport

Hvordan rant havstrømmene? Hvordan var temperaturforholdene? Hvordan var drivkreftene for økosystemvariabilitet? Høsten 2005 var Nordsjøen 2 grader varmere enn vanlig. Dette har endret seg gjennom vinteren. I nordlige og sentrale deler av Nordsjøen har temperaturen lagt så vidt over gjennomsnittet, mens det i sørlige og østlige områder av Nordsjøen har vært kaldere.

Disse kvartalsvise rapportene lages av PGNSP som er en arbeidsgruppe i pilotprosjektet NORSEPP. NORSEPP fokuserer på hvordan informasjon om oseanografi kan brukes som grunnlag for vurderinger og beregninger av fiskebestander.

NORSEPP er et samarbeidsprosjekt mellom ICES og EuroGOOS.

 

Kontaktperson

Forsker Hein Rune Skjoldal, tlf. 55 23 69 46

Tidligere rapporter

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak