Hopp til hovedteksten
rikt_liv.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rikt liv på bunnen i Stjernsund og Sørøysundet

Kraftig vind på kysten av Troms har ført til at FF "Håkon Mosby" ikke kunne gå ut på Tromsøflaket den siste uka. Kartlegging av havbunn og bunnfauna har derfor foregått i Stjernsund og Sørøysundet. Video fra de dype bløte bunnene i området viser flotte forekomster av sjøpenner og anemoner.

 

På den bratte terskelen inn til Stjernsund  er det store steinblokker med sjøtrær, og i områder med bløtbunn mellom steinblokkene var pølseormdyret Bonellia viridis meget tallrik. Dyrene man ser er hunner, hannen er meget liten og lever et parasittaktig liv inne i hunndyret. I Sørøysundet ble det observert store ansamlinger av svamper. Ellers har ingen av video-opptakene her vist spor etter fiskerier.

Bonellia_viridis.jpg
 
Bonellia_viridis2.jpg

Hannen og hunnen til pølseomrdyret Bonellia viridis (grønne T-formete dyr) har et spesielt samliv: Hannen lever som parasitt inne i hunnen!

Vi har hatt gleden av å besøke kolleger på NGUs båt "Seisma" som kartlegger bunnen  i fjorder rundt Sørøya.

Mandag kunne toktet fortsette med kartlegging på Tromsøflaket, og vi håper nå på sammenhengende godt vær slik at alle de planlagte stasjonene blir dekket før toktet avsluttes 20. juni. Video-riggen har fungert upåklagelig etter oppstartingsproblemene i begynnelsen av toktet og har levert mange fantastiske bilder.

svamp2.jpg

Eksempel på svamp funnet i området.

svamp1.jpg

Svampene kan ha mange slags farger og fasonger.

anemone.jpg

Det er mye anemoner på i Stjernsund og Sørøysundet.

sjotre.jpg

Sjøtre.

 

les mer

www.mareano.no

Bunnkartlegging avdekker trålspor
[13.06.06]

Unike bilder fra dyrelivet på havbunnen
[29.05.06]

Kartlegger biologisk mangfold
[03.04.06]

kontaktpersoner

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen

Forsker
Pål Buhl-Mortensen
55 23 68 15

Informasjonsrådigver

55 23 84 40
412 61 215
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet