Hopp til hovedteksten
forv.plan200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskingsinstituttet i FN

I New York har FN sin Havrettstraktat vore på dagsorden den siste veka. Møtet har tittelen "United Nations Law of the Seas - Informal Consultative Process" og oppsummeringa herfrå skal fremjast som sak for FN si generalforsamling til hausten.

Noreg sitt bidrag til å belyse konseptet økosystembasert forvalting var ein presentasjon av Forvaltingsplan Barentshavet. Erik Olsen frå Havforskingsinstituttet gjorde denne presentasjonen og deltok i eit panel med innleiarar frå i- og u-land og internasjonale organisasjonar.

Møtet har samla ei rekkje diplomatar og juristar frå FN sine medlemsland. Erik Olsen fortel av det var stor interesse knytt til prosessen Noreg har hatt i arbeidet med forvaltingsplanen. Møtet i New York vart avslutta torsdag.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet