Hopp til hovedteksten
eremitt.jpg
Utskriftsvennlig versjon

80 km havbunn filmet

Etter fire ukers intens videodokumentasjon og prøvetaking er det første MAREANO-toktet avsluttet. Med unntak av mindre avbrudd grunnet dårlig vær og problemer med utstyr har kartleggingen på Tromsøflaket gått etter planen. Vi har filmet til sammen 80 km av havbunnen for å dokumentere bunnforhold og dyreliv, og prøver av sediment og dyr er tatt på 40 stasjoner.

 De unike bildene som videoriggen Campod har levert har gitt mye ny informasjon om dyrelivet på 200-400 m med en kvalitet som normalt bare er mulig å oppnå  med dykking på grunt vann.

På toktets siste dag fikk vi, takket være nye høyoppløselige kart fra Statens kartverk Sjø, tatt prøver i og utenfor såkalte pockmarks i området lengst mot nord. Pockmark er benevnelsen på kratre på bunnen som dannes av gasser som siver opp fra underliggende lag. Prøvene vil være en unik dokumentasjon av dette spesielle miljøet.

Bunnen på de sentrale delene av Tromsøflaket bestående av meget kompakt leire som har gjort prøvetaking vanskelig. Mange steder er det kort avstrand mellom pløyemerker etter bunntråling.

traaling.jpg

Videoopptakene viser omfattende spor etter bunntråling. 

På grunn av dårlig vær ble også  Stjernsundet og Sørøysundet kartlagt.  Her fant vi ingen spor etter fiskeriaktivitet, men meget rike forekomster av bunndyr. På Tromsøflaket er det spesielt på dyp større enn 200 meter at mangfoldet av arter ser ut å øke.

Mannskapet på "Håkon Mosby" har vært til uvurderlig støtte i gjennomføringen av prøvetakingen. Analyser av video-opptak og prøver vil de neste seks månedene gi oss informasjon som gjør det mulig levere kart over fordelingen av bl.a. bunntyper og biologisk mangfold i området.

sei2.jpg

I lyset fra videoriggen Campod samlet det seg stor torsk og sei.

eremitt.jpg

Eremittkreps med en sjøanemone på skallet.

kart.jpg

Kartet viser hvor i det utvalgte området av Tromsøflaket innsamlinger og videoopptak ble gjort.

 

les mer

www.mareano.no

Sjekker forurensning på Tromsøflaket
[NGU 18.06.06]

Rikt liv på bunnen av Stjernsund og Sørøysundet
14.06.06]

Bunnkartlegging avdekker trålspor
[13.06.06]

Unike bilder fra dyrelivet på havbunnen
[29.05.06]

Kartlegger biologisk mangfold
[03.04.06]

kontaktpersoner

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen

Forsker
Pål Buhl-Mortensen
55 23 68 15

Informasjonsrådigver

55 23 84 40
412 61 215 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet