Hopp til hovedteksten
12kamera180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kan fiskens atferd brukes til å overvåke stressnivå i oppdrettsanleggene?

EU-prosjektet FASTFISH har som mål å finne atferdsdindikatorer som kan brukes til å gradere stressnivået hos oppdrettsfisk, samt å undersøke hvordan ulike akutte og kroniske stressfaktorer påvirker fiskens atferd, fysiologi og immunforsvar.

De første eksperimentene er nå startet i en av de nye forsøkshallen i Matre som er utstyrt med et svært avansert system for styring av vanntemperatur, saltinnhold, oksygen, mm. Her overvåkes nå laksens atferdsrespons på ulike akutte og langvarige miljøendringer i 12 kar med til sammen 24 digitale videokameraer. Resultatene vil bli analysert med automatisk billedanalyse og egenutviklet programvare. I forsøket måles også fiskens fôropptak og utskillelse av stresshormonet kortisol i vannet, samt hvordan immunsystemet påvirkes av kronisk stress. Disse forsøkene er samtidig en viktig testkjøring av de nye forskningsfasilitetene i Matre og om teknologien for styring av vannmiljøet i forsøkskarene fungerer som planlagt.

laksikar350.jpg

Laks fra forsøkene i ”Miljøhallen” på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre.

Prosjektet vil også utvikle en database og et ekspertsystem for overvåkning og dokumentasjon av produksjonsforhold og fiskens stressnivå og velferd i oppdrettsanlegg for laks og havabbor.  Dette systemet vil bli testet ut ved forskningstasjonen i Matre, i forskningsanlegg på Kreta og i  kommersielle oppdrettsanlegg i Norge og Hellas.

FASTFISH-prosjektet skal gå over 3 år (2006-2009) og koordineres av Havforskningsinstituttet. Andre partnere er Norges Veterinærhøgskole og forskningsinstitutter i Hellas, Frankrike og Nederland.

 

 

Les mer