Hopp til hovedteksten
Sjotre200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Seminar om marine verneområder og erfaringer fra utviklingsland

Fiskerifaglig Forum arrangerer seminar på Hurtigruten 24. til 25. oktober. Av tema som vil stå på dagsorden er begrepet vernede områder og følger av innføring av marine verneområder i utviklingsland. Det vil også bli diskusjoner omkring studier fra land som Norge har bistandssamarbeid med innen fiskerisektoren.

Seminaret vil ta opp følgende tema:

 • Begrepet vernede områder
   
 • Saker som oppstår som følge av innføring av marine verneområder (MPA - Marine Protected area) i utviklingsland
   
 • Studier fra land som Norge har bistandssamarbeid med innen fiskerisektoren

Seminarets tema er knyttet til:

 • Johannesburg-erklæringen om etablering av marine verneområder (ref. WSSD Plan of Implementation para 31.c)
   
 • Diskusjonen omkring marine verneområder i FAOs fiskerikomité i 2005
   
 • FAOs pågående arbeider på dette området samt implementeringen av marine verneområder rundt om i verden

Tid: 24. - 25. oktober 2006
Sted: Hurtigruten fra Trondheim til Bergen (Norge)
Hurtigruten går fra Trondheim kl 1000 tirsdag 24. oktober og ankommer Bergen kl 1430 onsdag 25. oktober.

Detaljert program vil bli annonsert senere.
 

 

Les mer om