Hopp til hovedteksten
graasteinbit.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Glimt fra livet på 300 meters dyp

Det er ikke hver dag dyrene på Tromsøflaket får et lys i fleisen og ender på film. Her er en bildeserie av noen av skapningene forskerne registrerte under sin kartlegging av havbunnen tidligere i sommer.

Det er ikke hver dag dyrene på Tromsøflaket får et lys i fleisen og ender på film. Her er en bildeserie av noen av skapningene forskerne registrerte under sin kartlegging av havbunnen i regi av MAREANO-programmet tidligere i sommer. Innen 2010 skal Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk ha kartlagt bunndyr og bunnforhold i Barentshavet.


Bildet over viser en liten gråsteinbit på 270 meters dyp.

slangestjerne.jpg

Slangestjerne (Ophiuroidae).

nettmosdyr.jpg

Nettmosdyr (Sertella beaniana).

mudderbunnsjoerose.jpg

Mudderbunnsjørose (Bolocera tuediae) med reke.

skjellrygg.jpg

En skjellrygg, muligens Gullmus (Aphroditoidea).

svamp.jpg

Svampen Polymastia sp.

oeyepaal.jpg

En øyepål på 250 meters dyp.

sjostjerne.jpg

Sjøstjernen Henricia sp..

mosdyr.jpg

Mosdyr.

tubularia.jpg

Tubularia indivisa (Hydroide) med en amfipode og noen andeskjell (Cirripedia) og diverse andre påvekstorganismer.

dypvannsreke.jpg

Dypvannsreke (Pandalus sp.).

 

les mer

www.mareano.no

80 km havbunn filmet
[22.06.06]

Sjekker forurensning på Tromsøflaket
[NGU 18.06.06]

Rikt liv på bunnen av Stjernsund og Sørøysundet
[14.06.06]

Bunnkartlegging avdekker trålspor
[13.06.06]

Unike bilder fra dyrelivet på havbunnen
[29.05.06]

Kartlegger biologisk mangfold
[03.04.06]

Kontaktperson:

Informasjonsrådgiver Yvonne Robberstad

55 23 84 40
412 61 215 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet