Hopp til hovedteksten
Is_baugen230.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Vintertoktet - tilgang til russisk sone

Lørdag 11. februar starter det årlige vintertoktet i Barentshavet. I år har norske forskere fått tilgang til å gjøre undersøkelser i Russisk sone. "G.O.Sars" og "Johan Hjort" starter samtidig fra Kirkenes. I tillegg vil det russiske fartøyet "Fridtjof Nansen" delta.

I år har russiske myndigheter gitt norske forskere og fartøy tilgang til russisk sone.  - Dette er ekstremt viktig i år fordi den russiske båten har blitt forsinket og vi vet ikke helt hvilken innsats russerne kan bidra med, sier toktleder Asgeir Aglen. Sammen med russiske "Fridtjof Nansen" skal de to norske forskningsfartøyene dekke russisk sone og mesteparten av det isfrie Barentshavet.

Fem uker med undersøkelser

Hovedformålet med vintertoktet er å mengdemåle bunnfisk ved hjelp av bunntrål og ekkoloddregistrering, men reke, lodde, kolmule og sild blir også kartlagt. Alle fiskearter som fanges blir registrert og lengdemålt. I tillegg måles planteplankton, dyreplankton, næringssalter, temperatur og saltinnhold langs to faste snitt: Vardø-nord og Fugløya-Bjørnøya.

Torsk, hyse og uer

Toktet er svært viktig for bestandsvurderingen av torsk og hyse. Det er derfor spesielt interessant å få fram nye mål for disse bestandene. I tillegg knytter det seg noe spenning til forekomstene av liten uer. Sist høst ble det for første gang på mange år registrert en del 0-gruppe uer. Toktet ventes å gi en første pekepinn på hvordan overlevingen har vært for denne årsklassen.

Toktet avsluttes i Tromsø 16. mars.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet