Hopp til hovedteksten
glette_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Seniorforsker Johan Glette

Minneord Seniorforsker Dr. philos Johan Glette døde på Haukeland Universitetssykehus torsdag 26. januar etter en tids sykeleie. Han var født i Tysvær kommune i Rogaland og han ble bare 54 år gammel.

Johan Glette har vært en drivende kraft innen norsk fiskehelseforskning, de siste 15 årene ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Forskningen hans er publisert i en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift. Han var i mange år sensor for hovedfagstudenter ved Universitetet i Bergen, og han ble også flittig brukt som opponent ved doktorgradsdisputaser både ved norske og utenlandske universiteter. Glettes forskning var de senere årene spesielt knyttet til studier av immunsystemet og hvordan celler og antistoffer aktivt bekjemper sykdom og er nødvendige for å opprettholde god helse hos fisk.

Johan Glette fikk sin eksamen artium i Haugesund i 1970. Deretter kom han til Universitetet i Bergen hvor han studerte realfag. Han fullførte sitt studium som cand.real. med hovedfag i biokjemi i 1978 ved Hormonlaboratoriet . Deretter startet han som vitenskapelig assistent ved Medisin B ved Haukeland sykehus. Forskningsfeltet hans var studier av fagocytter, deres egenskaper og betydning ved ulike infeksjonssykdommer. Glette disputerte for dr.philos.-graden i 1986. Han var førsteamanuensis en periode ved Medisin B før han i 1986 ble ansatt som seniorforsker ved Norbio AS (i dag Intervet Norbio). Arbeidsfeltet der var studier av fiskens immunforsvar og utvikling av vaksiner mot ulike mikroorganismer.

I 1990 ble Johan Glette ansatt ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og her var han inntil han ble syk for nesten ett år siden. I de vel 15 årene han var ansatt på Havforskningsinstituttet har han i tillegg til sin forskning hatt en rekke lederverv. Han var i til sammen åtte år forskningssjef og leder for instituttets seksjon for fiskehelse, han var i en periode forskningsdirektør og leder for instituttets Senter for havbruk og de siste to årene koordinator for instituttets akvakulturprogram. I tillegg har Johan vært prosjektleder for en rekke store forskningsprosjekter og utredninger.

Glette ga de siste årene uttrykk for at han ønsket å trappe ned på de administrative arbeidsoppgavene og gå tilbake til en aktiv forskergjerning. Han hadde enestående evner til å skape levende og gode forskningsmiljø som var i stand til å løse store og tunge forskningsoppgaver. Disse evnene brukte han til å planlegge og sette i gange et større europeisk forskningsprosjekt på fisks velferd og helse der forskere fra 12 land deltar. Prosjektet var i sin oppstartsfase da Johan ble syk.

Johan Glette var en kunnskapsrik og sjenerøs forsker. Det var aldri tvil om integriteten! Han hadde stor evne til å få folk med ulik bakgrunn til å arbeide mot felles mål. Johan var en humørspreder, med en lun og god humor og varm og rungende latter. Han hadde tid til å lytte og å hjelpe, og var raus og romslig. Han hadde en sjelden evne til å skape gode arbeidsmiljø, fordi det aldri var tvil om hans gode motiver og hans evne til å inkludere medarbeiderne i prosessene. I praksis ble han en viktig ”mentor” for en lang rekke yngre forskere, også utenfor hans eget fagfelt.

Johan Glette ble gravlagt etter en verdig og fin seremoni i en fullsatt Førre kirke i Førresfjorden der familie og venner fikk tatt et siste farvel. Våre tanker går til hans to brødre med familie, en familie som betydde utrolig mye for Johan.

Fred over hans minne.

På vegne av kollegaer og venner:
Ole Torrissen, Havforskningsinstituttet
Curt Endresen, Universitetet i Bergen
Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet