Hopp til hovedteksten
Genimpact.logo.200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt EU-prosjekt om genetisk påvirkning

Hva vet vi om genetisk påvirkning fra rømte organsimer på ville arter? Havforskningsinstituttet skal nå lede et prosjekt som skal oppsummere kunnskapsstatus og avdekke kunnskapshull om emnet.

Rømming og genetiske interaksjoner er utpekt som viktige miljøproblem knyttet til oppdrett både i Norge og i andre akvakulturproduserende land i Europa. EU har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å lede et nytt EU-prosjekt sammen med 19 partnere. Prosjektet har fått navnet ”Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations - a European network (Genimpact)”.

Genimpact har som mål å oppsummere kunnskapsstatus og avdekke kunnskapshull innen genetiske interaksjoner mellom oppdrettede og ville organismer for de viktigste oppdrettsartene i Europa. Konklusjonene vil bli diskutert med representanter fra relevante forskningsmiljø, forvaltning, næring og miljøorganisasjoner.

 

 

Les mer

Mer om prosjektet 
 

Kort oppsummering av kunnskapsstatus

Kontaktperson

Terje Svåsand, forskningsgruppeleder Populasjonsgenetikk