Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 24.02.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
dannevig220.jpg

Ministeren på tur med "G.M. Dannevig"

Tirsdag 28. februar skal Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen til Arendal. Som avslutning på besøket skal ministeren få se sørlandskysten fra sjøen, om bord i forskningsfartøyet "G.M. Dannevig".

Publisert: 23.02.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
Genimpact.logo.200.jpg

Nytt EU-prosjekt om genetisk påvirkning

Hva vet vi om genetisk påvirkning fra rømte organsimer på ville arter? Havforskningsinstituttet skal nå lede et prosjekt som skal oppsummere kunnskapsstatus og avdekke kunnskapshull om emnet.

Mer om prosjektet
Publisert: 01.02.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
plankton_250.jpg

Om Norges plass på miljørankingen

Norge kommer dårlig ut på miljørankingen som bl.a. baserer seg på den såkalte “Productivity overfishing”- indeksen. Indeksen er definert som total mengde biologisk materiale produsert per km2, per år i forhold til fiskefangst. Planteplankton utgjør hoveddelen av dette biologiske materiale og forskning gjort ved Havforskningsinstituttet viser at mengden planteplankton som overføres for hvert nivå i næringskjeden varierer sterkt med ulike typer økosystem. I økosystemene i Norskehavet og Barentshavet er overføringseffektiviteten høy, noe som gir stor produksjon av fisk og dyreplankton. I andre havområder er det mindre overføringseffektivitet. På bakgrunn av dette kan det bli feil å bruke ”Productivity overfishing”-indeksen likt på alle verdenshavene.

Publisert: 24.02.2006 - Oppdatert: 05.05.2009
fridtjof_nansen200.jpg

Samarbeid med Nicaragua

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har inngått en avtale med styresmaktene i Nicaragua om utvikling av fiskerisektoren i landet. Dette er en gjenopptakelse av et tidligere samarbeid som ble avsluttet i 1995. Samarbeidet skal hovedsakelig utvikle landets fiskeriadministrasjon og styrke det marine vitenskapelige arbeidet.

Publisert: 06.02.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
glette_200.jpg

Seniorforsker Johan Glette

Minneord Seniorforsker Dr. philos Johan Glette døde på Haukeland Universitetssykehus torsdag 26. januar etter en tids sykeleie. Han var født i Tysvær kommune i Rogaland og han ble bare 54 år gammel.

Publisert: 22.02.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
19.02_200.jpg

Vintertoktet - ingen overraskelser

Vintertoktet er nå i sin andre uke. Observasjonene som er gjort til nå viser ingen store overraskelser, men i de østlige områdene er temperaturen høyere i år enn i fjor.

Publisert: 10.02.2006 - Oppdatert: 15.04.2009
Is_baugen230.jpg

Vintertoktet - tilgang til russisk sone

Lørdag 11. februar starter det årlige vintertoktet i Barentshavet. I år har norske forskere fått tilgang til å gjøre undersøkelser i Russisk sone. "G.O.Sars" og "Johan Hjort" starter samtidig fra Kirkenes. I tillegg vil det russiske fartøyet "Fridtjof Nansen" delta.