Hopp til hovedteksten
lista.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rekordvarmt kystvann sør for Stad

Det varme været i høst har ført til rekordhøye temperaturer i kystvannet i hele Sør-Norge, med temperaturer på 3-3,5 grader over det normale for årstiden. Temperaturene i månedsskiftet oktober/november 2006 er de høyeste som er observert siden målingene startet i 1936.

Rekordvarmt kystvann sør for Stad

Det varme været i høst har ført til rekordhøye temperaturer i kystvannet i hele Sør-Norge, med temperaturer på 3-3,5 grader over det normale for årstiden. Temperaturene i månedsskiftet oktober/november 2006 er de høyeste som er observert siden målingene startet i 1936. 

Jan Aure og Einar Svendsen

lista.jpg

Den 10. november var temperaturen i de øverste 10 meter av kystvannet ved  Lista 13,7 grader, mens det normale er 10,1 grader (Figur 1). De nest høyeste temperaturene  ved Lista i begynnelsen av november ble observert i 1999 og 2001 (13 °C), og for å finne den tredje høyeste temperaturene må vi tilbake til 1958 (12,7 °C).

lista.gif

Figur 1. Temperatur ved Lista 10. november i år, sett i forhold til normalen.

Oppvarmingen gikk dypest i sør, hele 100 meter ved Lista, mens det langs kysten av Sør-Vestlandet hadde en tykkelse på ca. 50 meter.  Figur 2 viser tidsutviklingen av gjennomsnittstemperaturen i oktober måned for de øverste 100 meterne i perioden 1943-2006. Her må vi tilbake til 1951 for å finne den nest høyeste verdien.

middeltemp.gif

Figur 2 Utviklingen av gjennomsnittstemperaturen i de øverste 100 meterne siden 1943.

Mer varmt vann i vente

Ifølge satellittmålinger var det meste av overflatevannet i Nordsjøen i oktober mer enn to grader varmere enn normalt, med de største avvikene  i  den sørøstlige delen (3-3,5 grader). Dette vannet vil passere norskekysten i løpet av de neste månedene.

Hvis det milde været fortsetter, kan vi derfor fortsatt vente unormalt høye temperaturer lang kysten av Sør-Norge utover senhøsten og vinteren. Følg med på http://atlas.nodc.no/stasjoner/

følg med

Faste målinger langs norskekysten

kontaktpersoner

Forsker
Jan Aure55 23 84 85
56 14 32 49

Forsker
Einar Svendsen55 23 84 58
909 97 343

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215