Hopp til hovedteksten
nodavirus.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nodavirus påvist hos torsk i Norge

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har for første gang påvist nodavirus hos torsk i Norge. Funnet ble gjort i årets yngel av torsk fra Havforskningsinstituttets feltstasjon i Parisvatnet i Øygarden, og det er etter det vi nå vet kun årets yngel som er rammet. Fisken viste forhøyet dødelighet, unormal atferd og dårlig apetitt. I noen tilfeller fløt død fisk opp til overflaten, men det var få ytre tegn på sykdom. Nodavirus, som gir sykdommen VER (Viral Encephalopati og Retinopati), er utbredt hos vill fisk over store deler av verden. Det kan infisere og gi sykdom hos svært mange fiskearter.

 Infeksjoner med nodavirus er mest kjent i Norge fra kveiteyngelproduksjon, men sykdommen har tidligere også vært påvist hos piggvar i oppdrett i Norge. Laboratorieforsøk har også vist at laks og steinbit kan smittes. Kanadiske og skotske forskere har tidligere påvist at torsk og hyse kan rammes av nodavirus, og at viruset sannsynligvis er svært utbredt hos disse artene, også hos villfisk. Erfaringer derfra tilsier at dette er en sykdom torskenæringen må og kan leve med.

Utbredelse skal undersøkes

For å unngå en ukontrollert spredning av viruset er det viktig å ha kunnskap om utbredelsen. Vi vil derfor igangsette undersøkelser for å påvise utbredelse og betydning av dette viruset både på vill og oppdrettet torsk. Det er også viktig å få undersøkt om viruset som nå er påvist hos torsk er forskjellig fra de nodavirus-typene man tidligere har fra norsk kveite. Havforskningsinstituttet har i samarbeid med farmasøytisk industri utviklet vaksiner mot nodavirus som er vist å gi god beskyttelse av piggvar. Slike vaksiner vil nå prøves på torskeyngel. Havforskningsinstituttet samarbeider nært med Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen og andre forskningsinstitusjoner om nodavirus.

 

les mer

Nodavirus – mer utbredt enn antatt
[24.05.05]
 

 Nodavirus – et forvaltningsproblem
HI-nytt nr. 16, 2005

kontakt

Informasjonsrådgiver

tlf. 55 23 84 40/
412 61 215