Hopp til hovedteksten
besok350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Korallrev vender seg mot strømmen

”G.O. Sars” er nå på tokt for å blant annet gjennomføre strømmålinger på sigarformede korallrev. Forskerne skal undersøke hvordan strømmen går tett foran og over slike rev. Kunnskap om dette har betydning for å forklare hvorfor revene bare har levende kolonier på den siden som vender mot strømmen.

Toktet startet i Lofoten-Træna og fortsatte nordvest for Sørøya i Finnmark. Underveis har det også blitt samlet inn materiale av koraller og svamp til genetiske prøver. ROVen ”Aglantha” og den nye fotoriggen ”Campod” blir flittig brukt. Dette er viktige verktøy i kartleggingsarbeidet og den nye, avanserte fotoriggen gir fantastiske bilder av livet nede på mange hundre meters dyp.

Besøk om bord

Representanter fra fire departementer og Direktoratet for naturforvaltning var med på den første delen av toktet. De var først og fremst interessert i å få vite litt mer om hvordan arbeidet i MAREANO går og spesielt hvordan toktet i sommer gikk. Pål Buhl Mortensen og Jan Helge Fosså orienterte om MAREANO, og gjestene fikk et innblikk i hvordan vi diskuterer og planlegger ROV-operasjoner og hvilke metoder vi bruker i MAREANO for storskala kartlegging av havbunnen.

besok350.jpg

Representanter fra departementer og direktorat.
Foto: Jan Helge Fosså

Arbeidet i Lofoten inngår i EU-prosjektet HERMES. Vår oppgave er å studere miljøforholdene ved revene og beskrive det biologiske mangfoldet.

I tillegg ble det holdt en rekke orienteringer om habitatkartlegging og biodiversitet. Jan Helge Fosså holdt et foredrag om Havforskningsinstituttet og svamper i Barentshavet. Forsker Covadonga Orejas fra Instituto de Ciencias del Mar (CMIMA, CSIC), Barcelona, fortalte om kartlegging av korallhabitater i Middelhavet og Tomas Lundälv fra Tjernö Marinbiologiska Laboratorium orienterte om kartlegging av marine bunnhabitater og korallforekomster på vestkysten av Sverige, i Ytre Oslofjord og Hvaler.

På toktet var det også med en filmfotograf som lager et program om dypvannskoraller til programmet ”Earth Report” for BBC World. Programmet er et initiativ fra UNEP WMC og vil presentere innslag fra flere steder rundt om på kloden.
 

 

Les mer om

 

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet