Hopp til hovedteksten
Lysingegg_350.jpg
Lysingegg
Utskriftsvennlig versjon

Bilder fra en mikroskopisk verden

Under et tokt utenfor Sør-Afrika og Namibia i fjor høst fikk Havforskningsinstituttet inn fiskeegg og -larver av en mengde forskjellige arter. Dette er en verden som observeres best gjennom mikroskopet og som er ukjent for de fleste. Vi tok en rekke bilder av egg, larver og plankton. Mange av artene, eller nære slektninger av dem, finnes i våre hjemlige farvann, og noen vil nok kjenne igjen fisk som breiflabb, laksesild, hestmakrell, blåkjeft, knurr og St. Petersfisk.

Havforskningsinstituttet har i en årrekke gjennomført tokt på lysing i Sør-Afrika og Namibia. Hovedformålet har vært å beregne bestandsstørrelsen, men i de senere årene har man fokusert på livshistorien til lysing og i hvilken utstrekning det er fellesbestander mellom Namibia og Sør-Afrika. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen av lysing i området. Toktet i fjor høst ble gjennomført for å finne gyteområder og driftruter for lysingegg og -larver.

Lysinglarve350.jpg
Lysinglarve (Merluccius capensis)

Vi klarer å identifisere det meste av egg og larver på våre tokt i Namibia og Sør Afrika. Siden dette er et relativt kaldt oppstrømningsområde, er det få arter som dominerer, og disse er godt dokumentert også på egg- og larvestadiet. Når vi av og til krysser fronten mellom det kalde Benguela-vannet og varmere farvann i Angola-strømmen, blir utfordringen større. Artsmangfoldet øker, og svært få av artene er godt dokumentert på egg- og larvestadiet.

Erling Kåre Stenevik, Forskningsgruppe oseanografi og klima

Tore Strømme og Oddgeir Alvheim,
Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

Flere bilder

Laksesild_egg_350.jpgLaksesildegg (Maurolicus muelleri)

Snoek-larvae350.jpg

Denne har ikke norsk navn men heter snoek larvae på engelsk og Thysites atun på latin.

Liten-blekksprut350.jpg

Liten blekksprut (Latin: Thysanoteuthis rhombus)

Round_herringeggs350.jpg

Eggs of round herring (Etrumeus whiteheadi) ca. 1.3 mm. Inside the egg one can see the developing larvae curled around their yolk sac which is the food source until feeding starts some time after hatching.


Round herring-eggs (engelsk)(Latin: Etrumeus whiteheadi)

Kingklippegg350.jpg

Kingklip egg (engelsk) (Latin: Genypterus capensis)

Hestemakrell350.jpg

Horse mackerel larva (Trachurus capensis).


Hestmakrellarve (Latin: Trachurus capensis)

Breiflabblarve350.jpg

Breiflabblarve (Latin: Lophius vomerinus)

Knurrlarve350.jpg

Knurrlarve (Latin: Chelidonichthys sp.)

Hummerlarve350.jpg

Hummerlarve

StPetersfisklarve350.jpg

St. Petersfisklarve (Latin: Zeus capensis)

Blakjeftlarve350.jpg

Blåkjeftlarve (Latin: Helicolenus dactylopterus)

Krill350.jpg

Krill (Latin: Euphausia hanseni) som spiser en fiskelarve.

Hyperiid-amfipode350.jpgHyperiid-amfipode

Perlemorsfisklarve350.jpg

Hatchetfish larva (Argyropelecus sp.), 11 mm. Light organs

Foto: are already presented

Perlemorsfisklarve (Latin: Argyropelecus sp.) 

 

les mer

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

 Namibia - en suksesshistorie
HI-nytt nr. 2, 2006