Hopp til hovedteksten
Sildelarve17mm220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mindre sildelarver i nord

Sildelarvetoktet: Sildelarvetoktet går mot slutten og selv om konsentrasjonene her i nord er lavere enn på Møre, finner vi fortsatt mange larver. Vi har denne gangen også tatt stasjoner inne i Vestfjorden, men der fant vi ingen larver. Det var imidlertid relativt høye konsentrasjoner like sør for Vestfjorden og også i området rundt Røstbanken. I begge disse områdene fant vi en god del nyklekkede larver. Vi fortsetter nordover noen dager til og håper å finne nordgrensen til larvene før toktet avsluttes i Tromsø 10. april.

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet