Hopp til hovedteksten
fiskelarvehav220.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite larver på Halten- og Sklinnabanken

Sildelarvetoktet: Vi har nå dekket gytefeltene på Møre, Haltenbanken og Sklinnabanken. Mens det var svært høye konsentrasjoner av sildelarver på Møre, var det nesten ingen larver på Halten- og Sklinnabanken.

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet