Hopp til hovedteksten
ekspertsenter.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Sammen om ekspertsenter i undervannsteknologi

En klynge bedrifter og forskningsmiljøer i bergensregionen er blitt utnevnt til Norwegian Center of Expertise innen undervannsteknologi. Havforskningsinstituttet er en av flere store forskningsinstitusjoner som skal inn i ekspertsenteret sammen med kommuner i bergensregionen og tungvektere i næringslivet.

Senteret vil i hovedsak fokusere på overvåking av aktiviteter i havet, og på installasjon, drift og vedlikehold av undervannsutstyr. Visjonen er å bli verdensledende på området.
- Unik kunnskap og kompetanse om det marine miljøet og teknologisk overlegenhet i marine operasjoner skal løse utfordringer knyttet til høsting av olje og fisk fra et rent og rikt hav i dag, sier Olav Rune Godø, Havforskningsinstituttets pådriver for ekspertsenteret. Men for framtidige generasjoner må vi også ivareta vår posisjon som spydspiss i undervannsteknologi for å styrke vår internasjonale konkurranseevne og utvikle nye virksomhetsområder.

Tunge aktører

Det nye ekspertsenteret vil fungere som et nettverk av bedrifter, institusjoner og kommuner som skal dra i samlet flokk. Næringslivet er sterkt representert ved tungvektere som blant andre Statoil, Hydro, Aker Kværner, FMC Kongsberg Subsea og Framo Engineering, men også med en rekke mindre bedrifter. Kompetanseinstitusjoner som Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet, Sintef, UiB og CMR skal også bidra til å styrke bedriftsklyngens konkurransekraft.

– Mange av bedriftene i senteret er konkurrenter i det daglige, sier Godø. – Desto mer gledelig er det å se erkjennelsen av at nytteverdien av samarbeid langt overgår problemene knyttet til konkurransesituasjonen. Det er nok av felles utfordringer som bare kan løses med felles innsats til alles beste! 

 

les mer

Pressemelding
[Kommunal- og regionaldepartementet 27.04.06]

Jubel for nytt ekspertsenter[HiB 27.04.06] 

Ekspertsenter Undervannsteknologi

Norwegian Centres of Expertise
[Innovasjon Norge]

kontaktperson

55 23 86 75
414 79 176