Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet om oljeutvinning i Barentshavet

Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, er kritisk til å forsere starten på oljeproduksjon i Barentshavet. - Havforskningsinstituttets syn står fast, det vil si at en forutsetning for oppstart må være krav om null utslipp. Det gjelder også utslipp av produsert vann fra plattformene, sier Tore Nepstad.

Vent på forvaltningsplanen

- Når det gjelder områdene fra Lofotodden til Tromsøflaket er de så spesielle og viktige for våre fiskerier at der vil Havforskningsinstituttet kategorisk gå mot å åpne for petroleumsvirksomhet med dagens teknologi, understreker Nepstad.

- En helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet skal være klar våren 2006. Med dette redskapet på plass vil våre politikere ha en solid basis for sine beslutninger, påpeker han. - Derfor er vi kritisk til det hastverket enkelte nå har fått med å åpne for oljeutvinning før alle sider ved en slik aktivitet er grundig gjennomgått. 

Fra Havforskningsinstituttets side er det viktig at den framtidige forvaltningen av Barentshavet, inkludert områdene langs Finnmarkskysten, er basert på den best tilgjengelige kunnskap, blant annet om hvilken virkning forskjellige typer menneskelig aktivitet har på dette sårbare økosystemet.

Arbeidet med Forvaltningsplan Barentshavet har vist at mye kunnskap fortsatt mangler.

Kontaktperson 

Adm.dir. Tore Nepstad på mobil +47 99 32 86 02

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet