Hopp til hovedteksten
jens_eggvin.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforsking

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning For året 2005 utlyses det ett studentstipend på kr. 30.000,- fra Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning. Søknadsfristen er 1. november 2005.

Stipendet går til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå, men denne regelen er ikke absolutt dersom det skulle være gode grunner til å fravike den. Søkere må være fra Nord-Norge eller ha en nær familietilknytning til landsdelen.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men tilknytning til Nord-Norge må dokumenteres i søknaden. Videre må godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

For ytterligere informasjon kontakt: Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, Tlf: 5523 8500, Fax: 5523 8584