Hopp til hovedteksten
hummer150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Amerikansk hummer? Kontakt oss

Når fangstsesongen for hummer starter mandag 3. oktober oppfordrer Havforskningsinstituttet fiskere til å ta kontakt dersom de tror at de har fått amerikansk hummer. Økonomisk kompensasjon vil bli gitt ved en eventuell innlevering.


Etter at det ble funnet tre eksemplarer av amerikansk hummer i Raunefjorden vest for Bergen i september, har Havforskningsinstituttet i snart to uker drevet aktivt fiske etter denne arten i området rundt Bjorøy og Tyssøy. Totalt er det fanget 22 hummere, men så langt har forskerne ikke fått tak i flere amerikanske hummere. Når hummerfiskesesongen tar til over helgen oppfordrer Havforskningsinstituttet fiskere i området, som tror de har fått amerikansk hummer i teinene, til å ta kontakt med de nevnte kontaktpersonene.

Den amerikanske hummeren skiller seg fra den norske ved at den har brun/grønnlig farge og at den gjerne har en eller flere pigger/tagger på undersiden av nesehornet. Da også enkelte norske hummer kan ha lignende farge, er det nødvendig med prøvetaking og DNA-testing. De amerikanske hummerne som nylig ble fanget, hadde for øvrig strikk på klørne.

hummer-euro_amer3.jpg

 

 

 

 
Det vil bli gitt økonomisk kompensasjon for amerikansk hummer som leveres til Havforskningsinstituttet etter avtale med forsker.

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer